M86 MailMarshal

Naše firma se zabývá implementací celosvětově známého antispamového produktu s názvem MailMarshal od spol. M86 Security sídlící ve Spojených státech.

Tento vynikající produkt zatím není v našich končinách moc známý, ale věříme že také díky nám ve známost vejde. Jedná se o antispamové řešení s více než 99,5% učinností a s minimem falešných odchytů => e-mail, který spamem není.

MailMarshal neumí ohlídat pouze e-maily příchozí, ale poradí si i poštou odchozí. Takže po zadání vhodně zvolených klíčových slov dokážete ochránit interní informace, které by například chtěl nějaký Váš zaměstnanec poslat konkurenci.

 

 

Základní identifikace problémů

-        Obtěžování SPAMem

-        Viry šířící se e-mailem

-        Nebezpečí úniku důvěrných informací e-mailem


Funkcionalita

MailMarshal SMTP funguje jako vstupní a výstupní brána pro veškerou e-mailovou komunikaci v organizaci. Je schopen rozpoznávat a kontrolovat obsah e-mailových zpráv (a také příloh) a následně s nimi nakládat podle definovaných pravidel. MailMarshal je anti-SPAM, antivir, anti-spyware a anti-phishing nástroj pro kontrolu obsahu v reálném čase a také nástroj pro archivaci pošty.


Přínosy

-        Zaměstnanci neplýtvají pracovním časem – problematika SPAMu je stále aktuálnější a začíná i u nás být reálným problémem. S každým nevyžádaným mailem je nutné strávit čas potřebný k rozpoznání, zda se opravdu jedná o SPAM. Ve chvíli, kdy takových zpráv uživatel dostane desítky až stovky, je vyrušení od práce velmi značné.

-        Snížení bezpečnostních rizik – MailMarshal umí provádět antivirovou kontrolu (Optional) příchozích i odchozích e-mailových zpráv. Tím je zajištěna vyšší míra bezpečnosti. Díky kontrole příloh a možnosti zakázat příjem nebezpečných typů souborů je také možné zaručit, že organizace nebude ochromena viry typu „worm“, či jinými typy, které se masivně šíří e-mailem.

-        Snížení nároků na internetovou linku – pokud administrátor využije možnosti omezení e-mailového provozu například pro video či audio soubory, může dojít ke snížení provozu na internetové lince, který e-mail generuje. Tím také může dojít k tomu, že koncový uživatel bude mít pocit rychlejší práce s informačním systémem či jinou kritickou aplikací.

-        Snížení možnosti úniku interních informací – je možné nastavit kontrolu všech odchozích e-mailů na to, zda neobsahují interní dokumenty a zda daný uživatel má právo takový dokument odesílat. Je také možné velmi přesně sledovat kam který e-mail putoval


Formy implementace

Nabízíme buď implementaci na dedikovaný HW klienta, anebo dodáme řešení MailMarshal SMTP i s vhodně zvoleným serverem.


Reference

MailMarshal úspěšně používá např. CK Čedok a.s. a zde nabízíme k náhledu reálný report zachycených spamů za 1. měsíc i s výpočtem ceny spamu v případě, že by ho museli ručně odhalovat a mazat zaměstnanci společnosti.