Uvědomělí provozovatelé ICT pochopili, že ekologické chování se stává klíčovou součástí celkové společenské odpovědnosti firem. Zároveň ale často mají pocit, že jim chybí patřičné know-how a hlubší diskuze na téma ekologie v ICT. Někteří se dokonce domnívají, že své technologie mohou vnímat jako něco automaticky ekologického.

Toto je první stránka celé záležitosti, ta druhá je ale neméně důležitá. Anebo možná důležitější, neboť jak se říká "o peníze jde až v první řadě".

Pomůžeme Vám ušetřit nezanedbatelnou částku finančních prostředků, které vynakládáte na provoz IT Infrastruktury Vaší firmy.