Partnership Management

Výběr a řízení vztahů s dodavateli => jinak také partnersko - odběratelské vztahy, vendor management, apod.

Každá společnost, menší či větší firma, která není ve své činnosti na trhu 100% soběstačná musí řešit výběr a řízení vztahů se svými partnery. Dle zaměření společnosti pak rozlišujeme zda je vhodný Partnership Mangement (dále jen PSM) zaměřený na dodavatele, anebo odběratele.

Jaká jsou rizika spojená se špatným, či žádným PSM:

  • Překotný, neřízený nárůst a množství partnerů

Stává se tedy, že členové projektových a produktových teamů, expert sales anebo presales hledají pro své projekty zbytečně nové partnery v oblastech, které již jsou pokryty, nebo v jedné oblasti spolupracují s velkým množstvím různých partnerů.

  • Roztříštěné a nesrozumitelné chování společnosti vs. partneři

Tato roztříštěnost vede k nevyužití velkého potenciálu partnerské spolupráce, komunikační nesrozumitelnost ve vztahu společnost => partner, k možné nedůvěře současných partnerů ke společnosti a tím pádem i k neochotě partnerů se se společností více svázat a poskytnout společnosti v projektech plnou podporu.

  • Důsledek - snížení zisku, či dokonce nucené neučasti na projektu

Důsledkem toho může být snížený zisk z projektů. Dále pak cena za subdodávku, která není konkurenceschopná anebo v některých případech i neochota spolupráce a tím znemožnění podání nabídky.

  • Nevhodná uroveň partnerství s dodavatelem

Definujeme a zajistíme vhodný stupeň partnerství s dodavatelem tak, aby z něj bylo možno čerpat největší množství výhod a finančních prostředků např. pro marketingové kampaně, anebo backrebate.