Bezpečnostní audit IT prostředí

v souvislosti s nedávným napadením Nemocnice Benešov, OKD a mnoha dalších firem kryptovirem (souhrnně ransomware) nabízíme Bezpečnostní audit IT prostředí.

Audit probíhá ve spolupráci s Vaším IT specialistou, anebo IT oddělením. Zpracování Auditu externí firmou je vhodné díky profesnímu nadhledu, který není zatížen místním prostředím a vztahy.

Bezpečnostní audit IT se typicky zabývá:

  • zjištěním aktuálního stavu bezpečnosti
  • identifikací možných slabin, potenciálních hrozeb či rizikových faktorů
  • zajištěním ochrany dat a bezpečnosti systému
  • zjištěním stavu a způsobu zálohy a hlavně obnovy dat v případě napadení

Výstupem bezpečnostního auditu je písemná zpráva, která přesně popíše stav zabezpečení auditované sítě. Vydefinuje všechny bezpečnostní chyby a slabá místa. Ke každému z nich navrhne konkrétní řešení.

V dnešním propojeném světě je bohužel riziko napadení velmi vysoké a každý den prostoje napadené společnosti je velmi drahý.

V IT oblasti aktivně pracujeme 23 let od roku 1997. Zkušenosti jsme čerpali ve firmách, které na našem ITC trhu něco znamenají, mají za sebou mnoho spokojených klientů a inovativní služby. Jsme neustále v centru dění, sledujeme a hlavně spoluvytváříme nové trendy v poskytování služeb IT firmám.