Možná si teď říkáte... "Co to vlastně je ten Audit Outsourcingu a k čemu je to dobré?"

Jestliže jste se dostali na tyto stránky, není Vám tento pojem cizí. Jde o externí poskytování služeb v tomto konkrétním případě v oblasti Informačních technologií.

Každá hmotná věc i služba má svůj životní cyklus, stejně tak i Outsourcing. V prvních chvílích po uzavření smlouvy svého poskytovatele kontrolujete a hlídáte. Po několika měsících se zdá být vše v pořádku, tak přestanete být bdělými.

Netvrdím, že na tuto chvíli čekají všichni poskytovatelé Outsourcingu, ale znáte to.... Důvěřuj, ale prověřuj.

Proto SYMBIANT nabízí Audit Outsourcingu. Jedná se o nezávislý pohled zvenčí od lidí, kteří sami tyto služby navrhovali, prodávali a poskytovali.

Výstupem Auditu Outsourcingu je zpráva, kde naleznete analýzu vztahu poskytovatel / odběratel, zhodnocení kvality služeb a relevantnost vydávaných finančních prostředků v poměru k poskytovaným službám. Zpráva také může obsahovat doporučení k provedení změn v poskytování služby Outsourcingu vaším poskytovatelem. Jako základní metodika se používají standardní postupy a obvyklé ceny při poskytování Outsourcingu významnými společnostmi v této oblasti.

SYMBIANT doporučuje provést Audit Ousourcingu minimálně jednou za 2 roky takového poskytování služby.